• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občinska uprava Občine Lendava

Predstojnik OU

Tel.: 02 577 25 10
El. naslov: obcina@lendava.si

Župan

mag. Anton Balažek,
uni. dipl. oec.
magister ekonomskih znanosti

Delokrog: 
-    strateško vodenje občinske uprave
-    koordinacija dela in nadzor 
-    načrtovanje in izvrševanje proračuna
-    stiki z javnostmi 
-    reševanje upravnih zadev na II. stopnji

 

Tajnik občine

Matej Furlan 

Tel.: 02 577 25 26

El. naslov: matej.furlan@lendava.si