• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

22. praznik Občine Lendava

četrtek, 25. oktober 2018

Danes zvečer se je v Gledališki in koncertni dvorani odvila slovesnost ob 22. prazniku Občine Lendava, na kateri so bila podeljena občinska priznanja.

Osrednja tema letošnje svečanosti je bilo obujanje spominov in predstavitev glavnih mejnikov in gradnikov naše lokalne skupnosti. V kulturnem programu, ki smo ga poimenovali »Zgodbe vekov«, so nastopili otroci iz vrtca, lendavski osnovnošolci, dijaki, Ladislav Kopinja, violinist Peter Koša, skozi zgodovino našega kraja pa sta prisotne vodila Piroska Vörös v vlogi babice in Jan Horvat v vlogi vnuka.

Župan Občine Lendava mag. Anton Balažek se je v slavnostnem govoru prav tako dotaknil pomembnih prelomnic, ki so zaznamovale zgodovino tega kraja in pogled usmeril tudi v prihodnost te skupnosti, vsem občankam in občanom pa je zaželel lepo praznovanje občinskega praznika.

Sklepni del slovesnosti je bil namenjen podelitvi občinskih priznanj, plaket in spominskih listin tistim, ki s svojim delom oživljajo lokalno skupnost ter prispevajo k ugledu in napredku občine.

Priznanje Občine Lendava za najlepše urejeno naselje je za viden napredek na področju urejenosti in prepoznavnosti prejelo naselje Radmožanci.

Priznanji Občine Lendava sta prejela Hrvaško kulturno društvo Pomurje za delovanje na kulturno-turističnem področju in Gostilna Lovski dom za dolgoletno družinsko tradicijo na področju gostinstva.

Plaketi Občine Lendava sta prejela Območna obrtniško-podjetniška zbornica Lendava za 40-letno delovanje in prizadevanje za obstoj obrtništva in  Vrtec Lendava, ki letos obeležuje 70. obletnico svojega delovanja in je aktivno vpet v okolje.  

Letos so bile podeljene tudi tri spominske listine, ki so jih prejeli podjetje Martmetal d.o.o. za širitev proizvodne dejavnosti in razvoj poslovno-industrijske cone in Dvojezična srednja šola Lendava, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo ter Marija Unger za prispevek k ohranjanju ljubiteljske kulture in aktivno vpetost v družbeno-politično dogajanje kraja.

Obrazložitve dobitnikov priznanj so dostopne tukaj. Méltatás

Več fotografije na www.lendavadanes.si