• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

23. praznik Občine Lendava

petek, 25. oktober 2019

Danes zvečer se je v gledališki in koncertni dvorani odvila slovesnost ob 23. prazniku Občine Lendava, na kateri so bila podeljena občinska priznanja.

Osrednja tema letošnje svečanosti je bila obuditev spomina na 130-letnico izida časopisa Alsólendvai hiradó/Dolnjelendavske novice in dogajanja v tiskarni Balkányi. Odrsko dogajanje nas je v sklopu kulturnega programa poneslo v čas nastajanja člankov za tednik, ki je izhajal med letoma 1889 in 1919. Videli smo prizor zgodovinskega dogodka otvoritve železniške proge v Lendavi leta 1890, iz črne kronike Dolnjelendavskih novic so dijaki Dvojezične srednje šole Lendava odigrali prizor škodljivih posledic pretirane konzumacije alkohola, v tretjem prizoru so nam prikazali širitev in selitev proizvodnje uspešne tovarne dežnikov, znanih po celotni Evropi. V zadnjem prizoru pa smo bili priča dobrodelnemu večeru v Hotelu Krona s plesom in živo glasbo.

Kulturni program ob prazniku Občine Lendava je pripravila Knjižnica – Kulturni center Lendava v sodelovanju z dijaki Dvojezične srednje šole Lendava, učitelji Glasbene šole Lendava, učenci Dvojezične osnovne šole 1 Lendava ter solistkama Tanjo Kološa in Jasno Vuradin Popović. Režiser prireditve je bil MIha Štampah.

Župan Občine Lendava Janez Magar se je v slavnostnem govoru dotaknil pomembnih obletnic, ki so zaznamovale zgodovino tega kraja in povedal, da je vsak začetek poln entuziazma in idej, pa tudi strahov in začetniških napak. Vendar se po poti, v katero je vloženo mnogo dela in energije, motivacije in ambicij, predvsem pa volje in upanja, pride tudi do izjemnih uspehov in častitljivih obletnic, katerih priča smo bili ob podelitvi priznanj Tudi naše mesto, naša občina, je v preteklih desetletjih in stoletjih preživelo mnogo sprememb in prevratov, vendar je vedno pot in način za nove začetke, saj je želja ljudi po dobrem in kakovostnem življenjskem okolju močnejša od vseh težav. Te pa lahko rešujemo le skupaj, v sodelovanju in skupnem prizadevanju za boljši življenjski prostor, za boljše krajevne skupnosti, boljšo občino vseh nas.

Župan je spomnil tudi na  Dan suverenosti, ki ga obeležujemo 25. oktobra in je bil eden ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije. Je dan, ko je po osamosvojitveni vojni slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak JNA. Radi pozabimo, da živimo v najlepšem in najbogatejšem delu sveta, saj se naša država vsakič uvrsti med nekaj deset najbogatejših držav in da nam je dano živeti življenje v mirnem in kakovostnem okolju, kjer lahko izražamo vse svoje vrednote in različnosti. Vsak član lokalne skupnosti ima pomembno vlogo pri tem, kako bomo kot skupnost zagotovili blaginjo za vse in to omogočili tudi zanamcem. Najboljši način je, če stopimo skupaj in tako gradimo trdno in odporno skupnost, ki bo delovala celovito in usklajeno.

Sklepni del slovesnosti je bil namenjen podelitvi občinskih priznanj, plaket in spominskih listin tistim, ki s svojim delom oživljajo lokalno skupnost ter prispevajo k ugledu in napredku občine.

Priznanje Župana Občine Lendava sta prejela Bianca Belović in podjetje VIRS d.o.o.

Spominske listine župana Občine Lendava so prejeli dr. Lajos Bence, Teodor Lebar, Rajko Stupar, mag. Valeria Vörös Kalmar in Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva.

Priznanje Občine Lendava za najlepše urejeno naselje je prejelo naselje Dolga Vas.

Priznanji Občine Lendava je prejel Beno Misja.

Plaketo Občine Lendava je prejela Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva.  

 

Govor župana lahko preberete tukaj.

Obrazložitve dobitnikov priznanj so dostopne tukaj

Foto: Tomaž Galič