• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Cena vrtca ostaja nespremenjena

torek, 17. april 2018

Po novem predlogu, ki ga je obravnaval Občinski svet na svoji 20. redni občinski seji, se cena programov v vrtcu od 1. maja 2018 ne bo spremenila.  

Z uskladitvijo ekonomske cene vrtca se tako ne posega v razmerje obremenitve staršev in občinskega proračuna, kar je bilo doseženo s subvencijo, ki omogoča, da razmerje glede obremenitev tudi v prihodnje ostane nespremenjeno.

TABELA: Primerjava veljavne ekonomske cene (EC) programov vrtca in nove cene z vključeno subvencijo.

Ugodnosti za starše

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so se povečale in optimirale nekatere dosedanje ugodnosti za starše. Pri obračunavanju vnaprej rezervirane odsotnosti med šolskim letom in v času poletnih počitnic se tako zagotavlja večja fleksibilnost, pri obračunavanju odsotnosti otrok zaradi bolezni pa se dodatno razbremeni starše.

TABELA: V preglednici so prikazane dosedanje ugodnosti za starše in sprejet predlog, ki bo v veljavi od 1. maja 2018.

Z novim šolskim letom bodo veljali tudi novi normativi glede najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati s poslovnim časom. Tako bo v Delovni enoti II (Tomšičeva ulica) in dislociranih enotah zagotovljen začetek oz. konec delovnega časa, ko bo izkazana potreba za najmanj dva otroka, v Delovni enoti I Lendava (Župančičeva ulica) pa za sedem otrok.