• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Delovno srečanje za pridobitev listine Občina po meri invalidov

sreda, 19. junij 2019

Včeraj se je v Mestni hiši sestala delovna skupina za izvedbo projekta in pridobitev listine Občina po meri invalidov z vsemi odgovornimi predstavniki javnosti, ki se srečujejo s problematiko invalidov in invalidskimi organizacijami. Na delovnem sestanku so bile predstavljene aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti do septembra.

Trenutno poteka izpolnjevanje vprašalnika, v katerem bi naj vsi deležniki opisali zaznane težave invalidov v občini ter podali predlog in ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti. Na osnovi predlogov bo delovna skupina v jesenskih mesecih izdelala analizo o položaju invalidov ter akcijski načrt za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov, z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci, ki ga bo obravnaval Občinski svet Občine Lendava.

Udeleženci so bili povabljeni k aktivnemu sodelovanju pri popisu arhitektonskih ovir, ki jih v vsakdanjem življenju družba sploh ne opazi.

Naslednja okrogla miza bo sklicana po pripravi osnutka analize stanja in akcijskega načrta, z namenom obravnave in potrditve dokumentacije.

Foto: Tomaž Galič