• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Evropski dan jezikov

četrtek, 26. september 2019

Ob evropskem dnevu jezikov, ki ga vsako leto praznujemo 26. septembra, sta Dvojezična osnovna šola I Lendava in Dvojezična srednja šola Lendava v Mestni hiši organizirali prireditev »VEČJEZIČNOST – JEZIKI ŠTEJEJO!«

Ob tej priložnosti sta dr. Philipp Reisner z nemškega Centra za šolstvo v tujini in Jens Wagner, kulturni ataše na Veleposlaništvu Nemčije v Sloveniji, učencem in dijakom DOŠ I in DSŠ Lendava podelila priznanja za opravljen izpit za nemško jezikovno diplomo – DSD I na jezikovni ravni A2-B1.

V Mestni hiši je učence in dijake pozdravil župan Občine Lendava Janez Magyar in jim čestital za dosežen uspeh. Poudaril je pomen in dragocen doprinos večjezičnosti na njihovi nadaljnji karierni in življenjski poti ter učence spomnil na pregovor »več jezikov znaš, več veljaš«.

Prisotne sta nagovorila tudi ravnateljica DOŠ 1 Lendava Tatjana Szabo in pomočnik ravnateljice DSŠ Lendava Tibor Tomšič. Oba sta poudarila velik pomen dvojezičnega izobraževanja ter večjezičnosti, ki jo v izobraževalnih ustanovah krepijo.

Spodbujanje večjezičnosti

Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine.  

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja; zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati ter spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Foto: Tomaž Galič