• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Evropski teden mobilnosti

ponedeljek, 21. september 2020

Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu, ki poteka med 16. in 22. septembrom. Z letošnjim sloganom IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PREVOZA! tudi Občina Lendava nagovarja k aktivnejši uporabi hoje, kolesa ali javnega prevoza in z različnimi aktivnostmi poziva k spremembam mobilnostih navad.

Danes so tako kolesarsko stezo in pešpot na relaciji od Hotela Cubis do Župančičeve ulice v Lendavi zasedli otroci iz Vrtca Lendava ter osnovnošolci, ki so s kredami ustvarjali na temo trajnostne mobilnosti, srednješolci so se odpravili do Kolesarskega centra Murania, akciji pa so se pridružili tudi v genterovski osnovni šoli. V okviru evropskega tedna mobilnosti je župan Občine Lendava Janez Magyar skupaj z podžupanjo Rozino Nemec in podžupanom Ivanom Koncutom tudi simbolično predal svojemu namenu kolesarske pridobitve v občini, s katerimi občina sledi Celostni prometni strategiji Lendava, katere glavni namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti; pešačenja, kolesarjenja, javnega potniškega prometa ter drugih alternativnih oblik mobilnosti.

Evropska unija in Republika Slovenija za izvedbo takšnih ukrepov namenjata velik del finančnih sredstev, celostna prometna strategija pa predstavlja podlago za črpanja teh sredstev.

Vodilni slogan Celostne prometne strategije Lendava je Vrnitev prostora pešcem in kolesarjem, zato so predvideni projekti naravnani k urejanju urbanih površin, ki so prvenstveno namenjeni pešcem in kolesarjem ter zmanjšanju motornega prometa.

Tako smo v občini v zadnjem obdobju izvedli dva večja in nekaj manjših projektov na tem področju, ki poleg infrastrukturnih pridobitev obsegajo tudi programske vsebine.

Omenjeni celostni prometni strategiji sledi projekt Ureditev kolesarske steze in pešpoti v mestu Lendava, v okviru katere je bila zaključena izgradnja kolesarske steze in pešpoti  ob Kobiljskem potoku na relaciji od avtobusne postaje do Slomškovega naselja; 1040 metrov dolga kolesarska povezava, 1040 metrov dolga pešpot. Za varnejšo mobilnost in boljše počutje udeležencev pa je bilo dodatno zgrajeno počivališče za kolesarje z nadstreškom,  postavljena je miza s klopmi in stojali za kolesa ter polnilnica za električna kolesa. Ob celotni trasi je urejena tudi javna razsvetljava s 17 solarnimi svetilkami, nameščenih je 6 klopi in 6 košev za odpadke, zasajeno je bilo 85 dreves ter postavljenih 25 stojal za kolesa. Kolesarska steza in pešpot predstavljata prvi odsek predvidenih površin za pešce in kolesarje v sklopu Celostne prometne strategije Lendava, ki so ločene od ceste za motorni promet in že predstavlja primer dobre prakse urejanja kolesarskega prometa v mestnih središčih. Vrednost projekta je 277.460,25 evrov.

Eden pomembnejših projektov, ki ga zaključujemo, je projekt Iron Curtain Cycling v okviru sodelovanja Slovenije in Madžarske in v sklopu katerega so bile izvedene številne aktivnosti, ki bodo doprinesle k izboljšanju infrastrukture in ponudbe prilagojene kolesarjem v našem območju. Vrednost projekta na območju občine Lendava je 345.650,00 evrov. V okviru projekta so bila nabavljena trekinga e-kolesa, postavljena 4 kolesarska počivališča, dve polnilnici s servisnimi stojali ter v celoti označena kolesarska pot EuroVelo13, ki se v slovenskem delu zaključuje prav v Lendavi, vključno s smernimi tablami za prikazovanje regionalnih in čezmejnih znamenitosti. Projekt bomo zaokrožili s postavitvijo štirih glamping hišic ob športno-kolesarskem centru v Čentibi in s tem pridobil novih 16 nočitvenih kapacitet v okviru razpršenega hotela Vinarium.

Če se je projekt Iron Curtain Cycling nanašal predvsem na zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj kolesarstva in turizma na našem območju pa Zavod za turizem in razvoj Lendava izvaja dva projekta, ki se nanašata na spodbujanje turizma s poudarkom na vsebinsko-programskem razvoju kolesarskega turizma na čezmejnem oz. obmejnem območju. Tako je zavod tik pred zaključkom projekta Guide2Visit v vrednosti 196.750,00 evrov in katerega namen je vzpostavitev učinkovitega sistema za usmerjanje obiskovalcev, torej uporaba elementov sistema usmerjanje obiskovalcev; infokartice, doživljajske kartice, aplikacija, enotni sistem tablic, prostovoljno turistično vodenje, ponudbe programov ter info zemljevid. Z vidika spodbujanja mobilnosti so bile označene tudi pešpoti v Lendavi ter vzpostavljeni kolesarski paketi: Skozi kulturno dediščino z električnim pogonom, Lendava–Velika Polana–Dobrovnik–Lenti–Lendvadedes–Lendava, krožna kolesarska pot v dolžini 70 kilometrov.

Zavod bo aktivnosti na področju razvoja kolesarskih vsebin nadgradil tudi s projektom Bike pleasure – s kolesom v naravo. V okviru projekta je načrtovana vzpostavitev integralnega turističnega produkta za off-road kolesarjenje in vzpostavitev 3 naravovarstvenih paketov ter priprava off-road kolesarskih tras. Vrednost projekta je dobrih 20.000,00 evrov.

Predvideni projekti, ki so financirani s strani države, kot nadaljevanje izvajanja Celostne prometne strategije:

  • Izgradnja kolesarske steze na relaciji Dolga vas–Lendava v dolžini 1.650 metrov, ki bo potekala po trasi nekdanje železnice in se bo v Slomškovem naselju priključila na kolesarsko stezo in pešpot.
  • Izgradnja kolesarske steze Lendava–Trimlini v skupni dolžini 2.275 metrov, ki se začne ob zaključku kolesarske steze in pešpoti pri avtobusni postaji in poteka na levem bregu potoka do Dvojezične osnovne šole I Lendava, kjer prečka reko Ledavo in se nadaljuje po desnem bregu do naselja Trimlini oz. do gugalnega mostu.
  • Izgradnja kolesarske steze Genterovci–Radmožanci, ob desnem robu obstoječe ceste, v skupni dolžini 1.691 metrov, od krožišča Genterovci do konca naselja Radmožanci v smeri Turnišča.

Občina v prihodnjih letih načrtuje in pričakuje sofinanciranje podobnih projektov, ki bodo zagotavljali privlačno in kakovostno bivalno okolje ter prispevali h krepitvi vloge gospodarskega, kulturnega in izobraževalnega središča. Cilji so razbremenitev motornega, zlasti tranzitnega prometa, zagotoviti odlične pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter zagotoviti sodoben in učinkovit javni potniški promet. Vse aktivnosti so usmerjene k zagotavljanju kvalitetnega bivalnega okolja za prebivalce in obiskovalce območja občine Lendava, kar bo prispevalo k izboljšanju zdravja, zmanjševanju onesnaževanja in stroškov, ter povečanju turistične atraktivnosti območja, kar bo skupaj prispevalo k večji atraktivnosti, uporabnosti in vrednosti lokalnega okolja.

Več fotografij si lahko ogledate tukaj.

Foto: Tomaž Galič