• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Izvajanje psihosocialne podpore prebivalcem v času pandemije

ponedeljek, 6. april 2020

Na Centru za socialno delo Pomurje so omejili osebne stike in pri komunikaciji prednostno uporabljajo elektronsko pošto, telefon in navadno pošto. Vse uporabnike naprošajo, da Center za socialno delo obiščejo samo v nujnih primerih. V okvir nujnih nalog spadajo ukrepi za varstvo koristi otrok po Družinskem zakoniku, neodložljive naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini ter ostale naloge, kjer je nujna takojšnja zaščita osebe. Center za socialno delo Pomurje dela tudi izven delovnega časa s svojo interventno službo, ki je aktivirana samo na klic policije. Deluje tudi krizni center za mlade.

Psihosocialna pomoč

Na vseh organizacijskih enotah Centra za socialno delo Pomurje lahko prebivalci dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenile pogovore, svetovanja, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo in pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključenosti in lajšanju stisk uporabnikov.

Tako so dosegljivi preko telefona, preko elektronske pošte, preko mobilne številke pa je možna tudi videokomunikacija s pomočjo Vibera in Skypa, in sicer v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Vsak dan med 13. in 15. uro so preko telefona in videokomunikacije na razpolago tudi otrokom in mladostnikom, ki se zaradi nastale situacije srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami in stiskami. Strokovnim delavcem lahko zaupajo svoje težave, jih prosijo za nasvet ali kakšne informacije.

Kontakti v Enoti Lendava: stacionarna telefonska številka 02 578 98 40, mobilna številka 041 328 040 in elektronski naslov gpcsd.lenda@gov.si. Več informacij najdete na spletni strani Centra za socialno delo Pomurje: