• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javni poziv za javno-zasebno partnerstvo

torek, 21. avgust 2018

Občina Lendava je objavila javni poziv, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Kegljišče – Gostinski objekt s tržnico«.

Predmet javnega poziva je novogradnja gostinskega objekta s tržnico in kegljiščem ob nogometnem stadionu. Gre za objekt skupnih notranjih površin 600m2 in 2.000m2 zunanjih urbanih površin. Objekt je zasnovan v sklopu projekta Revitalizacija vodotokov v urbanem delu mesta Lendava in bi v okviru krajinskega parka združeval več funkcij za potrebe prebivalstva. Postavitev gostinsko tržnega prostora predstavlja nadgradnjo, ki omogoča druženje, nakupovanje in rekreacijo v urejenem naravnem okolju.

Vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo pričakujemo do vključno 21. septembra 2018 do 14. ure na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.

Dodatne informacije zainteresirani lahko dobijo s poslano zahtevo kontaktni osebi na Občini Lendava (Anton Vajdič, E: anton.vajdic@lendava.si). Zahteva se lahko pošlje najkasneje do 10. septembra 2018  do 12. ure.

Javni pozi je objavljen med Razpisi in javnimi objavami.