• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2017

četrtek, 19. oktober 2017

Občina Lendava objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2017. Upravičencem bo v najem v letu 2017 oddanih predvidoma 10 neprofitnih stanovanj na območju občine Lendava.

Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine ter osebno na sedežu Občine Lendava (Glavna ulica 20 v Lendavi, sprejemna pisarna) v času uradnih ur. Prosilci, ki se želijo prijaviti, svoje vloge oddajo na sedež Občine Lendava do vključno 15. 11. 2017.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu na številki 02/577-25-00 (sprejemna pisarna) v času uradnih ur.