• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov veteranskih organizacij v občini Lendava

ponedeljek, 10. junij 2019

Občina Lendava je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov veteranskih organizacij v občini Lendava v letu 2019, ki je odprt do 24. junija 2019.

Predmet javnega razpisa so programi oziroma projekti veteranskih organizacij, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna in bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje od ostalih ter so v javnem interesu lokalne skupnosti. Skupna vrednost javnega razpisa znaša 8.000,00 EUR. 

Merila in kriteriji  za vrednotenje programov oziroma projektov so zajeti v razpisni dokumentaciji predmetnega razpisa.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Kontaktna oseba je Tatjana Györköš Litrop, tel. št.: 02 577 25 23, e-naslov: tatjana@lendava.si.

Vse informacije so dostopne v razpisu.