• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

četrtek, 6. junij 2019

Občina Lendava je objavila javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, Trg Györgya Zale 1, 9220 Lendava.

Najemna pogodba se bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila za petletno obdobje, rok za oddajo ponudb pa je 25. junij 2016.

Razpisna dokumentacija in pripadajoči obrazci so objavljeni med Razpisi in javnimi objavami.