• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Lendava s kandidaturo za EPK 2025 povezala štiri države

ponedeljek, 30. december 2019

Občina Lendava je v skladu s pravilnikom Ministrstva za kulturo RS namero o prijavi kandidature Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025 že oddala, prijavno gradivo pa bo danes oddala tudi na Ministrstvu za kulturo RS v Ljubljani.

Izjemno zahtevno, razvejano in obsežno gradivo prijave za kandidaturo je terjalo tudi  širok nabor posameznikov, strokovnjakov z različnih delovnih področij. V ožjem delovnem timu, ki je oblikoval vsebinski material, so poleg strokovnih sodelavcev iz lendavskih javnih zavodov in Občine Lendava pri pripravi gradiva sodelovali  Peter Tomaž Dobrila, Katjuša Kranjc, Matej Fišer in Janez Balažic, v sklepni fazi pa še številni drugi posamezniki, saj je gradivo potrebno oddati v angleškem in slovenskem jeziku v grafično dodelani obliki tako v papirni kot elektronski različici.

Pomemben prispevek pri pripravi gradiva po so imeli tudi številni pozamezniki kot je povedala arhitekta in oblikovalka Katjuša Kranjc: "Prepričana sem, da nam ne bi uspelo brez pomoči številnih Lendavčanov in tistih, ki jim je mar za Lendavo. Bilo jih je res zavidljivo veliko; več kot 50 dragocenih mnenj in idej. Vsak prispevek, še tako majhen, je bil neprecenljiv. Pomagal nam je pri zasnovi koncepta, kot tudi razumeti kaj Lendava potrebuje in kaj Lendava lahko da."

Pri zasnovi prijavnega gradiva so upoštevane vse smernice, prioritete in priporočila Evropske unije, kot tudi zamisli domačinov, ki bi lahko dolgoročno obogatile ožji in širši prostor. "Z našo kandidaturo želimo prispevati k boljši prihodnosti Lendave, regije in tudi same Evrope," je na današnji novinarski konferenci povedal župan Občine Lendava Janez Magyar.

Najmanjše mesto, ki kandidira za EPK

Lendava ima močno in osrednjo vlogo že zaradi svoje izjemne lokacije, sobivanja, dvojezičnosti, različnih manjšin in narodnosti, tesnih odnosov v skupnosti, vključevanja ter povezav in vezi med različnimi narodi in državami. Lendava kot Evropska prestolnica kulture bi lahko nedvomno veliko prispevala k napredku na vseh področjih, tako v ožjem in širšem prostoru. Prav tako bi lahko Evropa z izborom najmanjše kandidatke doslej pokazala, da ji je mar tudi za majhne, oziroma najmanjše in da so vsa mesta enako pomembna pri ohranjanju Evrope in evropske ideje.

Slovenija ima 212 občin in več kot polovica njenega prebivalstva živi v občinah z manj kot 5.000 prebivalci, torej v mestih kot je Lendava. Mestih, ki so kljub svoji majhnosti kulturno bogata, umetniška, lepa, pristna, navdihujoča.

Lendava ni samo majhna, ampak je tudi najmanjše mesto, ki kandidira za EPK 2025 do sedaj. Samozavestno bi radi pokazali, da imajo majhna mesta marsikaj kar v velikih mestih manjka in bi to radi delili. To bi bila priložnost, da veliki prisluhnejo majhnim.

Lendava povezala štiri države in osem evropskih regij

Posebna geografska lega Lendave je izjemna in vpetost med dve tromeji zagotavlja povezovanje z mesti v regiji in tudi čez mejo. Lendava kot obmejno mesto v svojo kandidaturo EPK vključuje vrsto evropskih regij. Dogovore o partnerskih povezavah pri projektu EPK so z Občino Lendava podpisali že Svet pomurske razvojne regije, Mestna občina Murska Sobota, Knjižnica - Kulturni center Lendava, Međimurska županija, hrvaško mesto Čakovec, Hrvaško kulturno društvo Pomurje, Županija Zala, madžarsko mesto Zalaegerseg, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Državna slovenska samouprava, Zveza Slovencev na Madžarskem in avstrijsko mesto Bad Radkersburg.

Pisma podpre je Občina prejela tudi od več kot štiridesetih občin, društev, organizacij, zavodov in posameznikov.

Lendava je edina kandidatka doslej, ki bo program izvajala v štirih državah in osmih evropskih regijah. Že zdaj imajo v Lendavi vsi kulturni in drugi dogodki mednarodno konotacijo – to je naša realnost in naše naravno zaledje in seveda naša velika prednost.

Lendava je v preteklosti pripravila in objavila svoj lokalni program za kulturo 2017–2025, ki ga je sprejel in potrdil občinski svet. Lokalni program in kandidatura EPK 2025 v celoti ustrezata delovnemu načrtu Evropske unije, ki je bil sprejet 27. novembra 2018 in določa naslednjih pet prednostnih nalog evropskega sodelovanja pri oblikovanju kulturne politike:

  • Trajnost kulturne dediščine;
  • Kohezija in dobro počutje;
  • Ekosistem, ki podpira umetnike, kulturne in ustvarjalne strokovnjake ter evropske vsebine;
  • Enakost med spoloma;
  • Mednarodni kulturni odnosi.

V Lendavi »živimo in govorimo kulturo«

"K sodelovanju smo povabili kar nekaj evropsko znanih umetnikov in posameznikov, ki svojim delom bogatijo in plemenitijo širši evropski prostor. Brez oklevanja so potrdili udeležbo, ker govorijo isti jezik, ne glede na to od kod prihajajo, jih v Lendavi razumemo. Upamo, da nam bo s prijavo uspelo prepričati tudi presojevalce, ki bodo prepoznali, da se vse lepo in dobro skriva v malih stvareh, oziroma v malih mestih. Verjamemo, da je Lendava edina prava kandidatka za EPK 2025, edina prava, ker tukaj živimo in govorimo kulturo," je svojo izjavo na novinarski konferenci sklenila predstavnica ožje delovne ekipe za pripravo gradiva arhitektka in oblikovalka Katjuša Kranjc.