• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občina rešuje težave z meteorno vodo

torek, 10. oktober 2017

Občina je aktivno pristopila k reševanju problematike ravnanja z meteorno vodo, ki prihaja na območje starega mestnega jedra Lendave iz gričevnatega zaledja mesta. Po ureditvi plazišča nad lendavskim gradom se je količina prispele meteorne vode še povečala, zato se izvaja rekonstrukcija sistema odvajanja meteornih voda ter ločevanje fekalne in meteorne kanalizacije, ki je bila do sedaj urejena kot mešani sistem.

Dela se bodo nadaljevala še na preostalih kritičnih točkah. Po zaključenih delih bo Občina pristopila k celostni ureditvi prometne infrastrukture.