• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ob 23. prazniku Občine Lendava

petek, 25. oktober 2019

Spoštovane občanke in občani Lendave, cenjeni nagrajenci!

Letos praznujemo 25 let, odkar so v Sloveniji bile ustanovljene občine, kar je bilo v tistih zanosnih časih po osamosvojitvi Slovenije ena od mnogih pomembnih točk konstituiranja mlade države. Vsak začetek je poln entuziazma in idej, pa tudi strahov in začetniških napak. Zagotovo je tako bilo tudi z inštitucijami, katerih 60-letnice ustanovitve praznujemo letos, torej Glasbene šole Lendava in Ljudske univerze Lendava, ter z Zlato gazelo ovenčanim podjetjem Virs in zagotovo je tako z vsemi posamezniki in skupnostmi, ki bodo ob letošnjem prazniku Občine Lendava za svoje dosedanje dosežke, izjemne rezultate in življenjsko delo prejeli priznanja.

Na poteh, v katere je bilo vloženo mnogo dela in energije, motivacije in ambicij, predvsem pa volje in upanja, so se mnogokrat znašli zagotovo tudi trenutki dvomov in padcev.  Vsako obdobje, vsaka generacija doda svoj kamenček in na tradiciji mnogih prizadevnih in odgovornih posameznikov nastanejo okrogle obletnice, priložnosti za slavja in praznovanja. Prav je, da jih ´obesimo na velik zvon´ in praznujemo in prav je, da počastimo vse tiste, ki s svojo strokovnostjo, zavzetostjo, mnogokrat pa tudi z entuziazmom in dobrovoljnostjo dajejo suhoparnim številkam in arhivskim podatkom življenjsko vsebino. Pomembno je, da – kot so na vabilu Društva upokojencev na razstavo ˝Ohranimo sledi˝ zapisali  s citatom Arnolda Ipolya – ˝Ohranjajmo spomine, zberemo svoje drobce, da se ne bi porazgubili, saj bi s tem postala naša preteklost pusta, sedanjost siromašnejša in prihodnost nejasna.˝ Vsako zgodbo, zgodovino in vse, kar je okoli nas, so ustvarili ljudje. Prav je, da jim izrečemo zahvalo in izkažemo spoštovanje.

Tako posamezniki kot inštitucije imamo v toku desetletij razvoja svoje boljše in slabše trenutke, razloge za zmagoslavja, a včasih tudi občutek brezizhodnosti in krize. Tudi naša občina, naše mesto, je v preteklih desetletjih in stoletjih preživelo mnogo sprememb in prevratov, vendar je vedno našlo pot in način za nove začetke, saj je želja ljudi po dobrem in kakovostnem življenjskem okolju močnejša od vseh težav. Te pa lahko rešujemo le skupaj, v sodelovanju in skupnem prizadevanju za boljši življenjski prostor, za boljše krajevne skupnosti, boljšo občino vseh nas. Sam sem zagovornik pogovorov, komunikacije, izmenjave in poslušanja mnenj drugih, zato kot župan poskušam sprejeti in se pogovarjati z vsemi, ki imajo dobre predloge in rešitve za številna odprta vprašanja v zvezi  smernicami  razvoja občine, prisluhniti pa želim tudi težavam in problemom, ki pa jih moramo reševati skupaj in predvsem dolgoročno.

Letos smo na poti reševanj nekaterih že dolgo perečih problemov, kot so sanacija plazišč, razširitev delov cestišč in sistema odvodnjavanja padavinskih voda v Lendavskih goricah. Prav tako se urejuje parkirišče za osebna vozila in invalide ter vedno številčnejše avtobuse pri Dvojezični srednji šoli, v tem predelu pa bo urejena tudi povezava središča mesta in Slomškovega naselja s kolesarsko in peš potjo, drevoredom ter polnilnicami za električna kolesa. To in še marsikaj drugega sodi med ukrepe, ki jim sledimo v sklopu celostne prometne strategije občine, kar je sofinancirano tudi preko projektov iz razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije. Prav tako smo s sosednjo Hrvaško pristopili k urejanju nasipov ob naselju Benica, ki sodijo k projektom zaščite prebivalcev in naselij pred poplavno nevarnostjo in s tem izboljšanjem pogojev bivanja na teh območjih.    

Občina Lendava je prejšnji teden v glavnem mestu Severne Makedonije na Svetovnem kongresu podjetništva prejela nagrado Globallocal za ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi v kategoriji najboljše lokalne skupnosti, katere razvoj temelji na trajnostnem in okolju prijaznem gospodarstvu. Zavedamo se,  da je prav gospodarstvo tisto, ki je generator razvoja lokalnega okolja, zato občina omenjeno področje podpira s številnimi ukrepi za razvoj stimulativnega gospodarskega okolja, kot so razvoj industrijsko-poslovne cone, komunalno opremljanje zemljišč, razvoj transportne infrastrukture ter različni razpisi in spodbude. Cvetoča in rastoča industrijska cona s podjetji, katerih večina lastnikov in zaposlenih je domačinov, nam je lahko v ponos in obenem potrditev, da med nami živijo podjetni in inovativni posamezniki, ki rast podjetja gradijo na zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. To misel sem zapisal že v uvodniku Lendavskih novic, ko še nismo vedeli za dobitnika Zlate gazele, ki je za najboljše in najhitreje rastoče slovensko podjetje razglasilo lendavsko družinsko podjetje Virs, katerega uspeh po besedah lastnikov temelji na njihovi želji, da ustvarijo podjetje, kjer zaposleni uživajo pri delu in radi prihajajo vanj.

Pomembnost dobrih odnosov, pozitivnih spodbud in medsebojnega spoštovanja moramo poudarjati  vsakič znova, zato ob tej priložnosti še enkrat izrekam iskreno naklonjenosti in spoštovanje vsem, ki boste nocoj prejeli priznanja. Ta so izraz zahvale in ponosa vseh občanov za vaše dolgoletno delo ter rezultate, ki jih dosegate.

Današnji 25. oktober je tudi Dan suverenosti, ko obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni vojni slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak JNA. Radi pozabimo, da živimo v najlepšem in najbogatejšem delu sveta, saj se naša država vsakič uvrsti med nekaj deset najbogatejših držav in da nam je dano živeti življenje v mirnem in kakovostnem okolju, kjer lahko izražamo vse svoje vrednote in različnosti.  Vsak član lokalne skupnosti ima pomembno vlogo pri tem, kako bomo kot skupnost zagotovili blaginjo za vse in to omogočili tudi zanamcem. Najboljši način je, če stopimo skupaj in tako gradimo trdno in odporno skupnost, ki bo delovala celovito in usklajeno.

Ob prazniku naše občine vsem iskreno čestitam in se veselim, da bomo zgodbo občine in njenega razvoja uresničevali skupaj in povezovalno.

Janez Magyar, župan Občine Lendava