• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Objavljen javni razpis za sofinanciranje stroškov analize vina in odkup vina

sreda, 3. oktober 2018

Občina Lendava je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2018 - sofinanciranje stroškov analize vina ter odkup vina za promocijo lokalnega vina, ki bo za Sklop 1 (sofinanciranje stroškov analiz vina) odprt do 30. novembra 2018, za Skop 2 (odkup vina za promocijo lokalnega vina) pa do 15. oktobra 2018.

Predmet javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva v letu 2018. Iz tega razpisa se sofinancirajo stroški analiz vina vinogradnikom, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, dajejo svoje vino v promet in imajo vinograde na domačem vinorodnem podokolišu. Vrednost javnega razpisa za Sklop 1 znaša 7.000,00 evrov. Za Sklop 2, ki vklučuje odkup lokalnega vina za promocijski namen, je predvidenih 10.000,00 evrov.

Dodatne informacije v o javnem razpisu lahko dobite na sedežu Občine Lendava (kontaktna oseba: Janez Frančič, T: 577 25 15, E: obcina@lendava.si).