• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odredba o prepovedi zbiranja in gibanja na območju gostilne Olimpija v Dolgi vasi

sreda, 8. april 2020

Župan Občine Lendava Janez Magyar je izdal novo Odredbo o prepovedi zbiranja in gibanja na območju gostilne Olimpija v Dolgi vasi, s katero se z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ter zajezitve in obvladovanja epidemije na območju gostilne Olimpija, na parc. št. 3043, 3044 in 3045 k.o. Dolga vas, prepoveduje zbiranje in gibanje ljudi. Odredba velja od 7. aprila 2020 do preklica.

Do sedaj se je prepoved gibanja nanašala na območje gostilne Olimpija ter okolice v radiusu 50 metrov, z novo odredbo se pa prepoved omeji na območje karantene, to je prenočišča Olimpija.

Na tem območju je še naprej prepovedano vsakršno gibanje, zbiranje, dostop in zadrževanje ljudi, pri čemer se prepoved nanaša tudi na objekte, ki se nahajajo na tem območju.  

Občane prosimo, da odredbo dosledno upoštevajo. 

Odredba župana s skico območja prepovedi zbiranja.

Foto: Tomaž Galič