• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odstranjevanje prekomerne zarasti obrežja potoka Črnec

sreda, 13. februar 2019

V tem tednu potekajo dela ob južni obvoznici Lendave na obrežju potoka Črnca , ki se bodo predvidoma zaključila konec prihodnjega tedna, če bodo vremenske razmere primerne za izvedbo del.

Dela potekajo v skladu s strokovnim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave in Direkcijo RS za vode in so bila načrtovana v sklopu projekta hortikulturne ureditve mesta. Z odstranjevanjem prekomerne obrežne vegetacije se bo tako povečala tudi pretočnost potoka Črnec.