• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ogrevanje s toplotno črpalko (TČ)

Toplotne črpalke so energijsko učinkovite in ekološko prijazne naprave za proizvodnjo toplote in hladu. Uporabljamo jih lahko tako za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, kot tudi za hlajenje prostorov. Te naprave proizvajajo toploto brez zgorevanja vse dražjih in ekološko spornih fosilnih goriv. Njihov glavni energetski vir je skorajda »brezplačna« toplota iz okolice (70 – 80%), preostalih 20 – 30 % pa je potrebno vložiti v obliki električne energije za pogon naprave (kompresor, ventilator, avtomatika…) Bistveno pri tem je to, da nam sistem toplotne črpalke vrne več toplotne energije, kot smo jo vložili v obliki električne energije. Več v prispevku.