• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Potrjen projekt Evropska prestolnica kulture

četrtek, 21. april 2016

Občinski svet Občine Lendava je včeraj na svoji 10. seji z enim vzdržanim glasom sklenil, da Občina Lendava pristopi k aktivnostim za pripravo kandidature Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK).

Občinska uprava ter zavodi s področja kulture bodo do konca leta 2016 pripravili ter predstavili občinsko strategijo kulture in s tem povezana izhodišča kandidature za EPK. Priprave za kandidaturo se bodo izvajale ter spremljale na podlagi letnega načrta aktivnosti občine in organizacijskega odbora, ki se bo imenoval do konca leta 2016. V aktivnosti se bodo vključili občinska narodna skupnost ter drugi partnerji iz lokalnega, regionalnega in čezmejnega prostora.

Občinski svet je na seji potrdil tudi operativni program aktivnosti v letu 2016 in korake za pripravo kandidature EPK do leta 2019, ko bo odprt poziv za kandidaturo.