• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Predlog proračuna Občine Lendava 2018

petek, 22. december 2017

Občinski svet je na 18. seji dne 22.12.2018 opravil splošno razpravo (prvo obravnavo) predloga proračuna Občine Lendava za leto 2018 in sprejel sklep, da je proračun primeren za nadaljnjo obravnavo po postopku, ki ga določa Poslovnik občinskega sveta Občine Lendava.

Predlagani proračun za leto 2018 je enkrat višji od realizacije aktualnega proračuna za leto 2017. Načrtovani prihodki v letu 2018 tako znašajo 12.948.622 EUR. Največji prihodek proračuna predstavlja prihodek iz naslova dohodnine, ki znaša 5.835.838 EUR, medtem ko je primerna poraba občine v letu izračunana v višini 5.813.405 EUR. Odhodki proračuna za leto 2018 so načrtovani v višini 16.534.835 EUR, od tega znaša tekoči del proračuna 8.481.533 EUR ter investicijski del 8.053.302 EUR, ki je odvisen pretežno od pridobljenih virov sofinanciranja (državna in evropska sredstva).

Rok za pripombe

V času nadaljnje razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, tako da se omogoči vključitev strokovne javnosti. Rok za vlaganje pripomb in predlogov k predlogu občinskega proračuna je v skladu s Poslovnikom OS do 10. januarja 2018 (tj. najmanj 10 dni od obravnave).

Predlog proračuna Občine Lendava za leto 2018 in priložene dokumente si oglejte tukaj.