• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Prizadevanja občine na področju zdravja

petek, 6. oktober 2017

Župan mag. Anton Balažek se je v Mestni hiši sestal s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Beseda je tekla o zdravstvenem stanju občanov Lendave te zagotavljanju kakovostnih življenjskih pogojev.

Predstavnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Murski Soboti, Tatjana Kranjc Nikolić, je predstavila izsledke analize, ki so jo s sodelavci opravili na območju občine Lendava in ugotovila, da je zdravstveno stanje v občini primerljivo z ostalimi slovenskimi mesti. Analiza je izpostavila, da občani v premajhni meri izkoriščajo možnosti preventivnega programa Svit, katerega namen je zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb, raka na debelem črevesju in danki (več na http://www.program-svit.si/). Rezultati analize prav tako izpostavljajo zaskrbljujoče stanje na področju gibalnih zmožnosti otrok in mladostnikov ter njihovih prehranjevalnih navad. Kot problematična je bila izpostavljena nadpovprečna vrednost bolniških odsotnosti z dela, višji od slovenskega povprečja je tudi delež bolezni, povezanih s povišanim krvnim tlakom ter delež sladkornih bolezni. Podobno je nad slovenskim povprečjem tudi število bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi.

Občina v okviru zdravstvenega doma financira izvajanje preventivnih aktivnosti, zlasti za diabetike.

Kot zelo pozitivno je analiza izpostavila infrastrukturno opremljenost občine na področju zagotavljanja površin, namenjenih za šport ter rekreacijo (pešpoti, bazeni, igrišča).

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje ureditve javnega prevoza na območju občine ter kako prebivalcem približati informacije, povezane z varstvom zdravja (npr. meritve alergenov v občini ter uporaba teh informacij).

Župan ter direktorica sta začrtala tudi smernice za bodoče sodelovanje ter kljub pozitivnim rezultatom stanja javnega zdravja izrazila željo po še dodatnem izboljšanju stanja javnega zdravja v prihodnosti.

Župan bo občinskemu svetu predlagal, da se Občina Lendava vključi tudi v projekt zdravih mest pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter prenos dobrih praks na tem področju v regiji v naše okolje (npr. pešbus, množična rekreacija).