• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ravne strehe

Ravne strehe so se množično začele uporabljati že po prvi svetovni vojni, predvsem na industrijskih halah. V drugi polovici 20.stoletja pa so se začele pojavljati tudi na stanovanjskih stavbah.

Praviloma bi lahko rekli, da se ravnih streh drži slab sloves. Lastniki stavb so se pogosto srečevali s problemom zamakanja in odkrivanja vzrokov oz. mest, kje je prihajalo do vdora meteorne vode. Tovrstne težave so se pojavljale predvsem zaradi nestrokovne izvedbe oz. nepravilne izbire materialov v konstrukcijskem sklopu ravne strehe.

Z napredkom razvoja hidroizolacijskih materialov in sodobnih arhitekturnih rešitev, se ravne strehe uporabljajo vse pogosteje, predvsem pri mlajših investitorjih.

Glede na gradbeno fizikalne lastnosti poznamo:
- neprezračevane ravne strehe in
- prezračevane ravne strehe

Ravne strehe - celoten članek