• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Razpis za direktorja Galerije-Muzej Lendava se bo ponovil

petek, 2. februar 2018

Občinski svet je potrdil predlog Komisije za mandatna vprašanja, da je razpis bil neuspešen in ga je potrebno ponoviti. Do izbire direktorja na ponovljenem razpisu bo zavod vodil vršilec dolžnosti, ki ga bo imenoval občinski svet.

V razpravi na občinskem svetu je bila izpostavljena zakonska obveznost Občine Lendava, da varuje osebne podatke prijavljenih kandidatov. Kljub korektno vodenim postopkom so bili nekaterih kandidati javno izpostavljeni. Po mnenju občinske uprave je  pri izvajanju z zakonom predpisanih postopkov iz okolja prihajalo do nedopustnih in nezakonitih pritiskov, ki se lahko razumejo kot poizkus vplivanja na odločitev izbire.

Občinski svet je bil kritičen tudi do razpisa in razpisanih pogojev, ki niso dovolj konkretizirani. Odločitev o ponovitvi javnega razpisa je podprla velika večina občinskih svetnikov.