• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Smernice za racionalno ogrevanje

Na željo in pobudo stanovalcev večstanovajskih stavb v Lendavi sta energetska svetovalca mreže ENSVET v Lendavi pripravila priročnik o smernicah za racionalno ogrevanje, podane informacije pa so koristne tudi za stanovalce individualnih stavb. Poleg statističnih podatkov glede porabe toplote so predstavljeni tudi možni organizacijski in investicijski ukrepi za doseganje racionalne porabe energije pri ogrevanju.

Izdajo brošure je omogočila Občina Lendava.
 

Priročnik Smernice za racionalno ogrevanje - SI

Priročnik Smernice za racionalno ogrevanje - HU