• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Strokovna konferenca siBIM v Lendavi

petek, 20. november 2015

Združenje siBIM je včeraj v dvorani Mestne hiše organiziralo strokovno konferenco siBIM 2015 -BIM v Sloveniji, ki je potekala pod pokroviteljstvom Občine Lendava in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Občina Lendava je prva občina v Sloveniji, ki je podprla implementacijo BIM-a (informacijskega modeliranja objektov) pri projektu gradnje razglednega stolpa Vinarium Lendava v Lendavskih goricah.

Soorganizatorji dogodka so bili še Inženirska zbornica Slovenije (Matična sekcija gradbenih inženirjev), Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Uvodoma sta okoli 90 zbranih udeležencev nagovorila župan Lendave, mag. Anton Balažek in predsednik Združenja siBIM, dr. Andrej Tibaut, strokovne konference pa se je udeležil tudi nekdanji minister dr. Žiga Turk.

"Ni naključje, da smo 1. strokovno konferenco Združenja siBIM izvedli prav v Lendavi in pri tem pritegnili pozornost tako številčne strokovne javnosti, ter obeh slovenskih gradbenih fakultet. Člani združenja smo z BIM-pristopom, med gradnjo lendavskega stolpa Vinarium, namreč sodelovali strokovno in raziskovalno tako z občino kot tudi z izvajalci. V imenu Združenja siBIM se iskreno zahvaljujem Občini Lendava za izkazano gostoljubje in podporo pri organizaciji konference«, je o dogodku povedal dr. Andrej Tibaut.

"Razgledni stolp ne prinaša samo nove kvalitete v turistično ponudbo tega konca Slovenije, ampak je dober primer, kako lahko javne investicije prispevajo k tehnološkemu napredku. Pri gradnji je bila uporabljena napredna BIM-tehnologija, ki zmanjšuje presenečenja in nepredvidene stroške in je zato zgled tudi za druge investitorje", pa je o prvi uporabi BIM-a v Sloveniji povedal dr. Žiga Turk.

Župan Občine Lendava mag. Anton Balažek je poudaril, da je primer gradnje razglednega stolpa z uporabo BIM-modela dokaz uspešnosti regionalnega razvojnega projekta, uporaba BIM- modela pa se je pri projektu izkazala pri znižanju tveganja gradnje, ki se je morala zaključiti v šestih mesecih, in večji transparentnosti.

Namen konference je bil predstaviti stanje uporabe BIM-pristopa v Sloveniji, omogočiti izmenjavo znanj in izkušenj uporabnikov BIM-tehnologij v Sloveniji, predvsem pa povezati strokovnjake, ki bi lahko pospešili implementacijo BIM-a v Sloveniji.

BIM- pristop predstavlja informacijsko podporo arhitektom, svetovalnemu inženiringu (projektantom), gradnji, nadzoru, upravljanju in vzdrževanju gradbenih objektov. Tematika je še posebej aktualna zaradi uveljavitve evropske direktive o obvezni uporabi BIM-pristopa za vsa javna naročila od aprila 2016 naprej in programa Strategije pametne specializacije, kjer je BIM-pristop prepoznan kot ena izmed tehnologij za podporo koncepta pametnega mesta.