• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Subvencije EKO sklada v letu 2019

EKO sklad bo tudi v letu 2019 nadaljeval s podeljevanjem subvencij preko Javnih pozivov. Za večino občanov je najpomembnejši Javni poziv 54SUB – OB17 na osnovi katerega si lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na celotnem področju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Več v prispevku.