• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

petek, 14. april 2017

Objavljen je JAVNI POZIV za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Lendava, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in so investitorji fizične, pravne osebe ali samostojni podjetniki.

Občinski svet je potrdil predlog, da se zaradi majhnega odziva v letu 2016 višina subvencije nakupa in vgradnje male čistilne naprave s 500 evrov za fizične osebe zviša na 1.500 evrov; tolikšna je tudi subvencija za subjekte, ki izvajajo gospodarsko dejavnost. Do razlike subvencije pa bodo upravičeni tudi tisti, ki jim je bila dodeljena subvencija v letu 2016.

Razpisna dokumentacija in informacije so objavljene na spletni strani Občine Lendava v zavihku Javni razpisi in objave. Razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur tudi v vložišču Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev oziroma vključno 20. decembra 2017.

Občina Lendava bo vsako sredo med 14. in 16. uro organizirala brezplačne svetovalne ure za potencialne investitorje in koristnike subvencij. Upravičenci lahko morebitna vprašanja o malih komunalnih čistilnih naprav posredujejo na elektronski naslov obcina@lendava.si (Renata Torhač) ali se obrnejo na javno podjetje EKO PARK d. o .o., Glavna ulica 109, 9220 Lendava (Jure Göncz). 

Foto: www.cistilnenaprave.si