• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

TOP razpis tega tedna: Objavljen razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva

petek, 29. maj 2020

Na spletni strani občine je objavljen javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Lendava v letu 2020, ki ga je časopis Finance uvrstil med TOP razpise tedna. Javni razpis v vrednosti 125.000,00 evrov je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. jinija 2020. Razpis 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Lendava v letu 2020, z namenom doseganja ciljev na podlagi smernic iz dokumenta »Razvojni koncept Občine Lendava 2015-2025« in »Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava«. Slednja dokumenta sledita ukrepom za pripravo razvojnih in investicijskih programov spodbujanja ustanavljanja novih in razvoja obstoječih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Občine Lendava, vse s ciljem izboljšanja kazalnikov aktivnosti občine na področju demografije in trga dela.

Kot predlagatelji se na ta razpis lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, mikro podjetja, majhna podjetja, srednje velika podjetja, zbornice in združenja, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih zbornicah ali Obrtnem zakonu, ki imajo sedež v občini in so izvedli, izvajajo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo, ki je predmet dodelitve pomoči po tem pravilniku na območju občine.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, obcina@lendava.si ali na tel. št. 02/577 25 00.

Podrobneje v razpisu.