• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Toplotna izolacija mansarde

Streha mora dolga desetletja ohraniti visoko  nespremenjeno kakovost in trajnost. Zaradi tega moramo pri njeni izdelavi nameniti veliko pozornosti predvsem prezračevanju (prezračevalni kanal), zaščiti pred vlago (parna ovira ali parna zapora na notranji strani in paroprepustnost na zunanji strani toplotne izolacije) in pravilni vgradnji toplotne izolacije ustrezne kvalitete in debeline.

Streha nad bivalnimi prostori mora zadovoljiti zahtevam gradbene fizike, kar pa  dosežemo z njeno sestavo. V kolikor zahteve gradbene fizike ne izpolnimo, lahko pride do pojava in nabiranja kondenza oziroma namakanj zaradi kondenza. Pojavijo se lahko  toplotni mostovi in na teh mestih se  posledično pojavi  tudi plesen ter slab zrak v podstrešnih prostorih. V primeru nepravilne sestave strehe bo v poletnih mesecih prevroče, pozimi pa premrzlo. Vedeti moramo, da je poletno pregrevanje mansard velikokrat večji problem, kot zimski mraz. Pri izdelavi strehe moramo paziti predvsem na zadostno debelino toplotne izolacije, pravilno namestitev parne ovire ali parne zapore, pravilno namestitev paroprepustne folije, ki predstavlja sekundarno kritino in zadosten presek prezračevalnega sloja med sekundarno kritino in strešno kritino.

Toplotna izolacija mansarde - celotni članek