• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Toplotni mostovi

Vsak graditelj si želi, da je stavba npr. stanovanjska hiša zgrajena tako, da je lepega videza, varna pri uporabi in energetsko učinkovita. Tudi zakon o graditvi objektov veleva, da je stavbe potrebno načrtovani in zgraditi tako, da izpolnjujejo naslednje bistvene zahteve:
- mehanska odpornost in stabilnost
- varnost pred požarom
- higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice
- varnost pri uporabi
- zaščite pred hrupom in
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.

Da bi zadostili zahtevam, je bistvenega pomena načrtovanje nosilne konstrukcije stavbe in pravilno načrtovanje zunanjega ovoja stavbe. Zunanji ovoj stavbe predstavlja element, ki sodeluje z notranjim in zunanjim okoljem, ki neposredno vplivata drug na drugega. Šele pravilna zasnova in usklajenost uporabljenih materialov zagotavlja optimalno delovanje stavbe kot celote. Enako pomembno je tudi pravilno načrtovanje in izvedba vseh detajlov, kot so stiki, preboji in druge odprtine. Njihovo zanemarjanje ali nepravilno reševanje lahko povzroči številne neprijetne posledice, ki vplivajo na toplotno bilanco stavbe, toplotno ugodje v prostoru in v skrajnih primerih tudi vpliv na higienske in zdravstvene razmere v bivalnem okolju. Tu velja posebej izpostaviti toplotne mostove.

Tolpotni mostovi - celoten članek