• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Varovanje kulturne dediščine in javna obravnava odloka o kulturnih spomenikih

sreda, 18. april 2018

V evropskem letu kulturne dediščine Občina Lendava z novim odlokom o kulturnih spomenikih lokalnega pomena aktualizira varovanje kulturnih spomenikov, ki so ključnega pomena in potrebni posebne pozornosti z vidika varovanja kulturne dediščine.

S tem odlokom se razglašajo kulturni spomeniki lokalnega pomena na območju občine Lendava z namenom ohranjanja kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno zgodovinskih vrednost. Odlok je pripravljen na osnovi strokovnih podlag, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Maribora.

V obstoječem odloku iz leta 1993 je veliko objektov, ki so v tem času propadli ali so bili odstranjeni. Prav tako so nekatera območja, ki so zaščitena, predvsem Staro mestno jedro Lendave preširoko zaščitena in jih je potrebno zmanjšati. Tako bodo zaščiteni tisti spomeniki, ki so potrebni posebne obravnave; kjer pa to ni potrebno, pa bodo odpravljeni posebni varstveni režimi, da se razbremeni lastnike.

Javna obravnava in razgrnitev odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 20. redni seji, 12. aprila 2018, ob prvi obravnavi predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lendava sprejel sklep, da se predlog odloka da v javno obravnavo. 

Javna obravnava predloga odloka bo v sredo, 9. maja 2018, ob 16. uri  v Mestni hiši Občine Lendava. Osnutek odloka pa bo od 18. aprila do 21. maja 2018 javno razgrnjen na sedežu Občine Lendava v času uradnih ur in na občinski spletni strani.

Občina vabi lastnike zemljišč in zainteresirano javnost, da morebitne pripombe in predloge vpišejo v knjigo pripomb ali jih v  pisni obliki do vključno 21. maja pošljejo na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220  Lendava ali po elektronski pošti: obcina@lendava.si.

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Lendava 

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov Lokalnega pomena za občino Lendava 

Katalog predlaganih spomenikov na območju Občine Lendava (območje KS Lendava, Dolga vas, Gorice pri Lendavi)

Katalog predlaganih spomenikov na območju Občine Lendava (območje KS D. Lakoš, G. Lakoš, Gaberje, Kot, Kapca in Hotiza)

Katalog predlaganih spomenikov na območju Občine Lendava (območje KS Čentiba, Dolina, Pince, Pince Marof -Benica, Trimlini in Petišovci)

Katalog predlaganih spomenikov na območju Občine Lendava (območje KS Mostje-Banuta, Genterovci-Kamovci in Radmožanci

 

Foto: Sandi Baumgartner