• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Za učinkovito zaščito pred poplavami reke Mure moramo sosedje stopiti skupaj

četrtek, 10. oktober 2019

Včeraj so se v Hotizi na otvoritveni konferenci zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2. »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«, ki so se jim pridružili še predstavniki lokalne skupnosti, povezane strokovne organizacije in zainteresirana javnost.

Projekt FRISCO 2.2 je namenjen izvedbi strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Mure z rekonstrukcijo nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani in nasipa ob naselju Benica na slovenski strani. Tako bodo zaščitili prebivalce teh naselij in okolice pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja in obvarovali okolje.

Predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaški partner Hrvatske vode so predstavili namen projekta ter aktivnosti, ki so bile že izvedene, in načrte za prihodnost. Srečanja se je udeležil tudi župana Občine Lendava Janez Magyar in Dražen Crnčec, župan občine Sveti Martin na Muri.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je v uvodnem pozdravu poudaril, da je čezmejno sodelovanje in povezovanje pri zmanjševanju tveganja pred poplavami ob mejni reki nujno in se ob tej priložnosti zahvalil vsem prisotnim, predvsem lokalnim skupnostim na obeh straneh reke Mure in državnim organom, saj je dobro sodelovanje ključno za doseganje celostnih rešitev.

Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode, je v svoji predstavitvi projekta poudaril, da v Sloveniji z aktivnostmi šele pričenjamo, na Hrvaškem pa so v zaključni fazi. »Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev. Spomladi načrtujemo pričetek izvedbe gradbenih del, zaključek pa v avgustu 2020. Za nasip v dolžini 890 m smo pridobili gradbeno dovoljenje, razpis za izvajalca bo zunaj predvidoma novembra, izvajalec bo izbran februarja naslednje leto, gradbena dela pa se pričnejo marca. Vključevala bodo gradnjo novega nasipa, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in drugih podobnih gradbenih ukrepov z namenom funkcionalnosti objekta. Ocenjena investicija v gradnjo nasipa znaša 1,35 mio EUR.« Dodal je, da so »poplave v preteklosti pustile precejšnje posledice v našem okolju. Benici je bila dodeljena prioriteta, imamo pa še kar nekaj kritičnih točk, potrebnih obravnave.«

Več o dogodku in projektu si lahko preberete tukaj.

Foto: Tomaž Galič