• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Zmanjševanje energetske revščine s pomočjo Eko sklada in mreže ENSVET – projekt AERO

Spoštovani občani! 

Verjetno poznate dejavnost Eko sklada, ki že vrsto let nudi ugodno kreditiranje in subvencioniranje naložbenih ukrepov na področju varstva okolja in energetike. Poleg tega izvajamo tudi program energetskega svetovanja občanom v okviru mreže ENSVET. Ta dejavnost se izvaja v občinskih svetovalnih pisarnah, ki so razpršene po celi Sloveniji. V svetovalnih pisarnah deluje več kot 70 neodvisnih svetovalcev, visoko izobraženih tehničnih strokovnjakov, ki poznajo dogovore na aktualna energetska in okoljska vprašanja. Svetovanje je za občane popolnoma brezplačno, potrebno je le predhodno naročilo na posvet z vaše strani. Številko za naročanje najdete na www.ensvet.si ali na brezplačni številki 080 1696.  

V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje asistenca energetsko revnim občanom, na kratko AERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo, saj so centri za socialno delo v dnevnem stiku z občani, katerim je ta projekt namenjen. Vabimo, da se zainteresirani občani, ki ste prejemniki redne denarne socialne pomoči, pri strokovnem delavcu na CSD seznanite z informacijami, kako poteka brezplačno svetovanje in obisk energetskega svetovalca na domu. Pri tem prejmete letak AERO, katerega sestavni del je prijavnica, s pomočjo katere se prijavite na obisk. Ob obisku energetskega svetovalca na domu, prejmete paket enostavnih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.), glede na potrebe vašega gospodinjstva. Dejavnost AERO opravlja Eko sklad znotraj mreže ENSVET že 2 leti in je v tem času razdelil 139 paketov z napravami. 

Ob obisku na domu energetski svetovalec naredi ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih vam svetuje, kako takoj zmanjšati porabo energije in vode in s tem stroške zanje. V povprečju se na letni ravni z namestitvijo omenjenih naprav stroški za porabljeno energijo in vodo zmanjšajo za do 100 EUR. V nadaljevanju svetovalec predstavi tudi možnosti za različne naložbene ukrepe, za katere bi lahko (morda v bodočnosti) na skladu pridobili nepovratna sredstva ali kredit. 

Vsekakor si bomo na Eko skladu še naprej prizadevali, da zmanjšamo energetsko revščino, saj ugotavljamo, da narašča, predvsem zaradi razkoraka med naraščajočimi stroški oz. cenami energentov in plačami oz. mesečnimi prejemki posameznika. 

Dovolite si brezplačno pomoč in storite korak do vam najbližjega centra za socialno delo. 

Irena Bolje Karlovšek, Eko sklad, j.s.