• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2 2019

petek, 17. januar 2020

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi vse upravičence, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2 2019 (Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019) oddajo vlogo za pridobitev posojila. 

Povzetek vsebine javnega razpisa si lahko preberete tukaj.

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/