• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Obvestilo Agencije RS za okolje

ponedeljek, 9. maj 2016

Agencija Republike Slovenija za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja, obvešča, da je dne 25.4.2016 nosilcu nameravanega posega Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana izdala okoljevarstveno soglasje za poseg: gradnja prenosnega plinovoda M9 Lendava-Kidričevo.

Obvestilo Agencije RS za okolje o izdanem okoljevarstvenem soglasju je dostopno v prilogi na spodnji povezavi.