• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sklep o nastavitvi zemljiškega katastra Hotiza