• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Debata o prihodnosti svoboščin Evropske unije

Naziv projekta: Debata o prihodnosti svoboščin Evropske unije

Akronim: EU3doms

Trajanje projekta: 12 mesecev

Začetek projekta: 1. 11. 2016

Konec projekta: 30. 11. 2017

Št. projektnih partnerjev: 5

Vodilni partner: Občina Héviz, Madžarska

Projektni partnerji:                       

  • Okrožni svet Harigate, Romunija
  • Občina Lendava – Lendva Község, Slovenija
  • Foster Europe (Foundation for strong European Regions), Avstrija
  • BOS (Beograjska odprta šola), Srbija

Višina projektnih sredstev: 17.830,00 EUR

Vir finaciranja: Projekt se izvaja pod okriljem programa Evropa za državljane in je sofinanciran s strani EACEA - Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo.

Opis projekta: Projekt »Debata o prihodnosti svoboščin Evropske unije« se izvaja pod okriljem Evropa za državljane, ukrep »Mreža mest«. Namen projekta je vzpodbuditi debate o prihodnosti svoboščin Evropske unije. Projekt postavlja v ospredje štiri osnovna področja, ki izhajajo iz skupnega trga EU (prost pretok ljudi, blaga in storitev ter kapitala).

Spletna stran projekta: www.eu3doms.eu 

Socialna omrežja: www.facebook.com/eu3doms

Izvedene aktivnosti projekta:

Objava natečaja na spletni strani Občine Lendava

Zapisnik ocenjevanja prejetih del na natečaj

Projektne aktivnosti: Napovednik projektnih aktivnosti lahko spremljate na spletni strani projekta (www.eu3doms.eu) in preko socialnih omrežij (www.facebook.com/eu3doms).

V okviru tega projekta je bilo izvedenih 7 dogodkov (EN)

V okviru tega projekta je bilo izvedenih 7 dogodkov (HU)

Poročila objavljena v okviru projekta EU3DOMS (SI)

Poročila objavljena v okviru projekta EU3DOMS (HU)