• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAROČILO: Prevozi šoloobveznih otrok v občini Lendava za šolski leti 2018/2019 in 2019/2020