• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAROČILO: Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter ceste v Ulici sv. Štefana