• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi in okoljskega poročila