• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Lendava in okoljskega poročila.