• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Dvojezična osnovna šola Genterovci

Šola je bila popolnoma obnovljena v letu 1996 dograjena je bila telovadnica in nova oddelka enote vrtca Lendava. Šolo obiskujejo učenci iz Genterovec, Kamovec, Mostja-Banute in Radmožanec. Šola izvaja devetletni izobraževalni program in pomeni za vas Genterovci in okolico, osrednjo ustanovo, pomembno za celotno vaško življenje.