• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Dvojezična osnovna šola II Lendava

Šola izvaja pouk s prilagojenim programom in vanjo so vključeni otroci iz cele upravne enote Lendava. Šola stoji v središču mesta Lendava v spomeniško zaščiteni zgradbi, ki je bila zgrajena leta 1896. Takrat je v njej bila Meščanska moška šola, kasneje Višja ljudska šola, po 2. svetovni vojni Nižja gimnazija in kasneje osnovna šola. Leta 1971 je bila ustanovljena samostojna šola za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Zgradba je bila obnovljena leta 2004, v njej pa se izobražuje 38 otrok.