Zahvala zlatomašniku Józsefu Bernádu

1. 8. 2019 96