Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu javne ceste

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka