Vloga za zaporo javne ceste zaradi izvajanja del

Načini oddaje

Da
Znesek TRR Referenca / sklic
29,50 € SI56 0125 9459 0309 177 SI11 75582-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.