Vloga za izdajo lokacijske informacije o namenski rabi zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov