Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Franc Laj
 • Peter Oletič
 • Gizela Oletič
 • Piroška Žižek Kelenc
 • Drago Baša
 • Peter Kleiderman
 • Edvard Farkaš
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, mag. Drago BAŠA
 • Podpredsednik, Peter KLEIDERMAN
 • Vesna ČIH
 • Edvard FARKAŠ
 • Jožef HORVATH
 • Franc ŠANDOR
 • Franc ŠPILAK