• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je danes na srečanje povabil županje in župane pomurskih občin, z namenom, da utrdijo medsebojno sodelovanje in partnerstva za učinkovito soočanje z razvojnimi izzivi regije.

Na povabilo nadžupana Budimpešte Istvána Tarlósa, se je župan Občine Lendava Janez Magyar včeraj udeležil sprejema županov prijateljskih mest Budimpešte.

Občina Lendava je zaradi številnih pritožb krajanov nad nekvalitetno izvedenimi asfalterskimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na lokalni cesti na Glavni ulici v Čentibi naročila dodatni nadzor. Pri tem so bile ugotovljene nepravilnosti pri kvaliteti izvedbe del preplastitve cestišča.

Lendavo je včeraj obiskal minister za kulturo Dejan Prešiček, ki je bil tudi slavnostni govornik ob otvoritvi prenovljenih prostorov Centra Bánffy na Glavni ulici v Lendavi.

Agencija za varnost prometa tudi letos vodi in koordinira nacionalno akcijo, s katero opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo potekala v sodelovanju s policijo in sicer od 15. do 28. januarja 2018, ko bodo voznike opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan.

sobota, 25. avgust 2018
nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017